Tag: بیمه تکمیلی ایران

حادثه

بیمه درمان

بیمه درمان تکمیلی

بیمه تکمیل درمان هیچ یک از افراد قادر به پیش‌بینی وضعیت سلامتی خود و یا نزدیکان خود در آینده نیستند. از طرفی سبک‌های نادرست زندگی، افراد را بیش از گذشته در معرض بیماری قرار داده است، بیماری‌هایی که عموماً هزینه‌های…