چرا نمایندگی فدائی؟

نمایندگی فدائـی کـد ۷۰۰۲۷

 • استفاده از نیروی انسانی متخصص و کارآمد
 • تجربه کافی و خوش نامی
 • ارائه خدمات پس از فروش منحصربه فرد  و ایجاد ارزش برای مشتری

(مشتریان خود را معرفان خود می دانیم، پس همیشه رضایت آن ها را در نظر می گیریم)

 • رضایتمندی ۱۰۰ درصدی مشتریان
 • صداقت در کار و ارتباط با مشتری
 • با اندیشه و آگاهی و تکنولوژی روز پیش رفتن
 • به مشتری حق انتخاب می دهیم
 • تجربیات خود را در اختیار شما قرار می دهیم
 • همیشه در دسترس هستیم

منشور حقوقی مشتریان

 1. مشتری ولی نعمت ماست.
 2. اوست که به ما این امکان را می دهد تا به کار و تلاش و تولید بپردازیم.
 3. ما با خدمتی که به مشتری ارائه می دهیم به او لطف نمی کنیم، بلکه او از این طریق فرصتی برای ادامه کار به ما می دهد.
 4. مشتری بیگانه در کار ما نیست، بلکه او بخش اصلی کار ماست.
 5. مشتری حق دارد از کیفیت ارائه خدمات ما اطلاع دقیق داشته باشد تا بتواند به ما اعتماد کند.
 6. مشتری حق دارد از کارشناسان و مشاوران ما برخورد مودبانه و محترمانه را انتظار داشته باشد.
 7. مشتری حق دارد ضمن رعایت احترام و کرامات انسانی نسبت به ارائه خدمات همکاران ما انتقاد داشته باشد.
 8. مشتری حق دارد ازطریق یک سیستم تعریف شده با مدیریت نمایندگی فدائی در تماس باشد.