درخواست بیمه آتش سوزی

درخواست بیمه آتش سوزی

  • سرمایه شامل ساختمان و اثایه و موجودی و اجناس و ماشین آلات می باشد. سرمایه ساختمان بصورت میانگین هر متر مربع 2 الی 3 میلیون تومان می باشد.