فوت به هر علت

در بیمه عمر چنانچه بیمه شده درطول مدت قرارداد دچار فوت طبیعی شود، مبلغی به عنوان غرامت و تحت عنوان سرمایه فوت طبیعی به بیمه نامه تعلق می گیرد.

پوشش فوت یکی از مهم‌ترین پوشش‌های بیمه عمر و زندگی مان است. بیمه گذار در این پوشش تعیین می‌کند درصورت فوت بیمه شده در بیمه های عمر و زندگی، سرمایه فوت به علاوه اندوخته بیمه نامه و همچنین سود مشارکت به وراث و ذینفعان مشخص شده در قرارداد پرداخت می گردد.

بیمه عمر و زندگی

سقف این سرمایه در بیمه عمر و زندگی ۲۰۰ میلیون تومان می باشد. در بیمه زندگی مان پوشش سرمایه فوت به هر علت شرایط سنی ندارد و افراد از بدو تولد تا سن ۱۰۶ سالگی می توانند تحت پوشش بیمه فوت قرار گیرند.

یکی از نگرانی های پدران، مادران و سرپرستان خانواده این است که بعد از فوت آن ها هزینه های خانواده شان در آینده چگونه تأمین خواهد شد؟

یکی از پوشش های بسیار مهم در بیمه زندگی مان پوشش فوت آن است که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

بیمه‌گذار با خرید بیمه عمر و زندگی مان و سرمایه‌گذاری هم می‌تواند از خدمات بیمه‌ای و پوشش‌های آن استفاده کند و هم در پایان قرارداد از سرمایه‌ای که در بیمه عمر خود، سرمایه‌گذاری کرده به همراه سود حاصل از آن استفاده نماید.

پوشش های درمانی و پوشش فوت مزایایی از بیمه عمر هستند که می تواند خیال افراد را از بابت آینده خود و خانواده شان راحت کند.

شرایط پوشش فوت در بیمه عمر:

بر اساس شرایط بیمه عمر، پوشش فوت طبیعی شرایط سنی و دوره انتظار ندارد. یعنی هر فرد می تواند با خرید بیمه نامه عمر و زندگی مان از همان لحظه اول تحت این پوشش قرار بگیرد که این موضوع یکی از مزایای مهم بیمه عمر است.

ذینفعان در پوشش فوت بیمه عمر:

ذینفعان بیمه عمر توسط خود فرد بیمه گذار در بیمه نامه تعیین می شوند و فرد می تواند هریک از اعضای خانواده خود را با صلاحدید خود و با درصد سهم مشخص به عنوان ذینفع بیمه نامه مشخص کند.

فوت به هر علت