فوت ناشی از حادثه

تعریف حادثه: حادثه عبارت است ازهر واقعه ناگهانی ناشی ازعوامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه نامه رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، ازکار افتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.

با اخذ پوشش فوت در اثر حادثه و به انتخاب بیمه گذار، درصورتی که بیمه شده در اثر حادثه فوت نماید، استفاده کننده (گان) بیمه نامه عمر علاوه بر دریافت سرمایه فوت به هر علت، یک یا دو و یا سه برابرسرمایه فوت به هر علت و حداکثر تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه فوت در اثر حادثه را نیز دریافت می نمایند.  پوشش فوت در اثر حادثه نیز مطابق با پوشش اصلی بیمه تا پایان مدت بیمه نامه و حداکثر تا سن ۱۰۶ سالگی بیمه شده ارائه می گردد.

سرمایه حادثه

سرمایه فوت در اثر حادثه در موارد زیر به بازماندگان شخص فوت شده تعلق می‌گیرد:

الف)فوت بیمه شده در اثر حادثه طبق تعریف بالا

ب)مرگی که در اثر موارد زیر رخ بدهد:

  • غرق شدن، مسمومیت، تاثیر گاز، بخار، اسید
  • ابتلا به بیماری هاری، کزاز، سیاه زخم، گزیدگی
  • دفاع مشروع
  • مرگ در اثر نجات اشخاص و اموال در اثر حادثه

ج)مرگ در اثر حوادثی مثل زمین لرزه، آتشفشان، یا در زمان ورزش‌های رزمی و حرفه ای، سوارکاری، قایقرانی و غیره رخ داده باشد. البته این موارد با موافقت بیمه گر و گرفتن حق بیمه جداگانه تحت پوشش قرار می‌گیرند.

فوت ناشی از حادثه